Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Χαρακτηρισμός Φοίτησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

ΦΟΙΤΗΣΗ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 14,5

ΜΕΧΡΙ 64

ΜΕΧΡΙ 114

ΕΠΑΡΚΗΣ

ΑΠΟ 115 ΜΕΧΡΙ 164

ΕΛΛΙΠΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 164

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 14,5 ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ

ΜΕΧΡΙ 64

ΜΕΧΡΙ 164

ΕΠΑΡΚΗΣ

ΑΠΟ 165 ΜΕΧΡΙ 214

ΕΛΛΙΠΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 214

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 64

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

Χαρακτηρισμός της φοίτησης - Συνέπειες

Άρθρο 24, Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α?)

 όπως αντικαταστάθηκε από το

Άρθρο 2 ΤΟΥ Π.Δ 485/83

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών

 

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων της Μέσης Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπ/σης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ελλιπής ή ανεπαρκής με βάση το άρθρο 26 του Π.Δ. 294/79, γενικό σύνολο των απουσιών, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Π.Δ 485/1983 (Φ.Ε.Κ 184 Α/21?12?1983) ως εξής :

Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων Δ.Ε. χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ,ελλιπής και ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

 

 

 2.  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία :

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το δικαιολογητικό τους λόγο.

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ 485/1983.

γ) Κατ? εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων Καθηγητών κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο ΓΜΟ της προφορικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των τριών τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ". 

δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του εδαφίου δ του άρθρου 1 του Π.Δ 294/80 : «Δι? αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησης μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί τυγχάνουν πρωταθλητές, οι δε απουσίες των οφείλονται εις την συμμετοχή τους σε Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού». 

 Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ