Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων

Ευρετήριο Άρθρου


Άρθρο 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την κοινοποίηση αυτού του κανονισμού παύει η ισχύς του από 31.3.1982
προηγούμενου κανονισμού λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
2. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το σχολικό έτος 1986-
87 σε όλες τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιες και
ιδιωτικές.
3. Με τη φροντίδα και την ευθύνη της διεύθυνσης και του συλλόγου των δι-
δασκόντων κάθε σχολείου, ο κανονισμός αυτός διανέμεται σε όλους τους διδά-
σκοντες, αναρτάται σε εμφανές σημείο κάθε σχολείου, παραδίδεται ένα αντίτυπο
στο συμβούλιο κάθε μαθητικής κοινότητας και γίνεται ευρεία ενημέρωση των μα-
θητών για το περιεχόμενό του.
4. Η τήρηση του κανονισμού αποτελεί αντικείμενο καθημερινής προσπάθειας
των οργάνων της κοινότητας, βασίζεται όμως κύρια στην υπευθυνότητα των μελών
της σχολικής ζωής.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ